1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(47)'2016
  5. Параметрична оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення

Параметрична оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення

В.М. Чуприна
УДК 621.9.06
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто принципи оптимізації компоновок параметричних 3D-моделей шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення за статичними і динамічними показниками. Визначені базові варіативні параметри шпиндельних вузлів при їх конструюванні в системах автоматизованого проектування. Розроблені методики оптимізації конструкцій.


Ключові слова: методика, ідентифікація, аналіз, висотно-швидкісні характеристики, випробування, регресія, математична модель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чуприна В. М. Параметрична оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення / В.М. Чуприна  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 2(47). – С. 155-161.