Оцінка реалізованості проекту розвитку підприємства

Д.Е. Лисенко
Анотації на мовах:

Стаття присвячена завданню оцінки реалізованості проектів розвитку промислових підприємств. Виконано аналіз підходів до вивчення та оцінки складних організаційних і технічних систем та об'єктів. Запропоновано квалиметричну модель оцінки виробничих можливостей підприємства. Розроблено часткові моделі оцінки можливостей підприємства і його функціональних підрозділів. Визначено структуру приватних і узагальнених оцінок реалізованості інноваційних планів розвитку і запропоновано механізм їх агрегації.
Ключові слова: проект розвитку підприємства, оцінка реалізованості, квалиметрическая модель