1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(46)'2016
  5. ОБРОБКА ПОДІЙ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ТА МЕТОДИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

ОБРОБКА ПОДІЙ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ТА МЕТОДИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Г.М. Жолткевич, В.В. Дорожинський, А.В. Хадіков
Анотації на мовах:

У статті запропонований метод машинного навчання для синтезу акцепторів у системах обробки складних подій реального часу "на льоту". Поняття акцептор є необхідним у техніці обробки подій реального часу. Такі методи обробки складних подій реального часу все частіше використовуються у розробці систем контролю та моніторингу. Позначена в статті проблема синтезу таких акцепторів викладена із чітким математичним обґрунтуванням. Запропоновані метод розв'язання проблеми та схема комп'ютерного експерименту. Визначені напрямки подальших досліджень у зазначеній галузі.
Ключові слова: обробка подій реального часу "на льоту", акцептор, регулярна мова, безпрефіксна мова