1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(46)'2016
  5. Моделювання передачі даних по каналу випадкового доступу

Моделювання передачі даних по каналу випадкового доступу

М.І. Литвиненко, Ю.С. Долгий, С.І. Хмелевський, О.В. Петров, Ю.В. Данюк
УДК 621.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглядається математична модель, яка складається з системи рівнянь, які описують різноманітні стани системи та закони розподілу часу обслуговування пакетів, що дозволяє дослідити основні ймовірнісно-часові характеристики та проаналізувати роботу окремого пристрою системи.
Ключові слова: стохастичність, мережа, пакет, комутатор, буфер, чисельні методи, граф станів, система рівнянь, передача даних, ймовірність
Бібліографічний опис для цитування:
Литвиненко М.І. Моделювання передачі даних по каналу випадкового доступу / М.І. Литвиненко, Ю.С. Долгий, С.І. Хмелевський, О.В. Петров, Ю.В. Данюк  // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – № 2(46). – С. 124-128.