1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(46)'2016
  5. Розширення діапазону експлуатації прямоточних повітряно-реактивних двигунів шляхом впорскування води на вході в двигун

Розширення діапазону експлуатації прямоточних повітряно-реактивних двигунів шляхом впорскування води на вході в двигун

Ю.О. Улітенко, О.В .Єланський, І.Ф. Кравченко
Анотації на мовах:

У даній статті коротко розглянута можливість розширення діапазону експлуатації прямоточних повітрянореактивних двигунів для безпілотних літальних апаратів за допомогою впорскування води на вході в двигун. Викладені та обґрунтовані результати розрахунків з визначення необхідної витрати води для охолодження робочого тіла до необхідної температури та з впливу впорскування води на параметри робочого тіла на вході в двигун. Застосування отриманих результатів дозволить розширити діапазон експлуатації прямоточних повітряно-реактивних двигунів за рахунок використання матеріалів, освоєних у виробництві авіаційних газотурбінних двигунів, а також скоротити терміни створення конкурентоздатних двигунів для високошвидкісних літальних апаратів за рахунок цілеспрямованого пошуку їх раціонального термодинамічного та конструктивно-геометричного вигляду.
Ключові слова: літальний апарат, безпілотний літальний апарат, транспортно-космічна система, повітряно-реактивний двигун, газотурбінний двигун, прямоточний повітряно-реактивний двигун, робоче тіло, силова установка, впорскування води, повітрезабірник