1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Аналітичне конструювання оптимальних структур регуляторів в системі управління зустрічі двох рухливих об'єктів на траєкторіях їх рухів

Аналітичне конструювання оптимальних структур регуляторів в системі управління зустрічі двох рухливих об'єктів на траєкторіях їх рухів

В.Н. Азарсков, Л.Н. Блохін, С.І. Осадчий, В.О. Зубенко
Анотації на мовах:

У статті запропоновані нові алгоритми аналітичного конструювання оптимальних або оптимізованих структур матриць передавальних функцій регуляторів в системі управління зустріччю двох лінійних об'єктів. Завдяки використанню частотної області ці алгоритми мають дві відмітних особливості. Перша особливість полягає в запобіганні зникнення позитивної визначеності однієї з вагових матриць критерію якості управління. Друга відмінність знімає необхідність одночасного синтезу управління і базовим об'єктом, і метою. Оптимізована структура матриці передавальних функцій регулятора знаходиться, якщо в трактах управління діють детерміновані сигнали. При дії випадкових сигналів новий алгоритм дозволяє знайти оптимальну структуру відповідного тракту регулятора.
Ключові слова: рухливий об'єкт, стохастичний, разомкнутая система, регулятор, синтез, факторизація, сепарація, матриця, оптимальна структура