1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Особливості оцінювання ширини доплерівського спектру метеооб'єктів в когерентних імпульсних метеорологічних радіолокаторах з вобуляцією міжімпульсних інтервалів зондування

Особливості оцінювання ширини доплерівського спектру метеооб'єктів в когерентних імпульсних метеорологічних радіолокаторах з вобуляцією міжімпульсних інтервалів зондування

Д.В. Атаманський, С.І. Шипіцин
Системи обробки інформації. — 2016. — № 7(144). – С. 15-21.
УДК 621.396.96:551.501.815
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуті особливості визначення ширини (W) доплерівського спектру швидкостей (ДСШ) метеоутворень (МУ) методом “ парних імпульсів ” при різних алгоритмах і умовах оцінювання модулів коефіцієнтів кореляції (К.К.) відліків сигналів, відбитих від МУ, в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах з довільною вобуляцією інтервалів зондування. Показано, що в режимі вобуляції міжімпульсних інтервалів зондування помилки оцінювання W алгоритмами, що використовують модулі усереднених значень К.К., зростають пропорційно збільшенню середньої швидкості руху МУ. Запропоновано алгоритм усунення цього недоліку, що базується на апріорній інформації про радіальну швидкість МУ .


Ключові слова: імпульсний доплерівський метеорологічний радіолокатор, вобуляція інтервалів зондування, метеорологічні утворення, метод "парних імпульсів", моменти спектру
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Атаманський Д. В. Особливості оцінювання ширини доплерівського спектру метеооб'єктів в когерентних імпульсних метеорологічних радіолокаторах з вобуляцією міжімпульсних інтервалів зондування / Д.В. Атаманський, С.І. Шипіцин  // Системи обробки інформації. – 2016. – № 7(144). – С. 15-21.