1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. ПІДВЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ЦИФРОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ І ДЕМОДУЛЯЦІЇ OFDM СИГНАЛІВ З ВІДОМИМИ ПАРАМЕТРАМИ

ПІДВЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ЦИФРОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ І ДЕМОДУЛЯЦІЇ OFDM СИГНАЛІВ З ВІДОМИМИ ПАРАМЕТРАМИ

О.А. Білокуров
Анотації на мовах:

Дано коротке описання особливостей OFDM сигналів, які визначають перелік можливих ідентифікаційних ознак. Удосконалено кореляційний метод оцінки основних параметрів сигналів, заснований на циклічній префіксній структурі сигналу, за рахунок прив’язки начал інтервалів ортогональності до еталонної сітки частот. Моделюванням показана можливість завадостійкої демодуляції сигналів шляхом рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР).
Ключові слова: OFDM сигнали, префікс, цифрова обробка