1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Особливості побудови бази вирішальних правил про стан автомобільних доріг в умовах невизначеності

Особливості побудови бази вирішальних правил про стан автомобільних доріг в умовах невизначеності

О.С. Бутенко, С.М. Андрєєв, С.М. Трохимчук
Анотації на мовах:

У статті розглянуто особливості створення бази вирішальних правил для оперативного прийняття рішень про стан дорожнього покриття за даними ДЗЗ на основі спільного використання методу побудови «критеріальних дерев» і методів нечіткої логіки. Описано процес створення схемокарти. Визначено список класифікаційних ознак на основі статистичних даних про досліджуваних об'єктах. Показана ефективність застосування отриманої методики за рахунок підвищення інформативності даних і точності визначення порогових значень при побудові вирішальних правил.
Ключові слова: база вирішальних правил, нечітка логіка, схемокарта, дорожнє покриття, класифікаційні ознаки