1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Моделювання технічного обслуговування за станом об'єктів радіоелектронної техніки з резервованими елементами

Моделювання технічного обслуговування за станом об'єктів радіоелектронної техніки з резервованими елементами

С.В. Лєнков, В.М. Цицарєв, Д.В. Зайцев, Я.М. Проценко
Анотації на мовах:

В статті приводяться короткі відомості про модель процесу технічного обслуговування (ТО) за станом об'єкту радіоелектронної техніки (РЕТ), що має в своєму складі резервовані елементи. В моделі передбачено, що резервування може бути постійним або заміщаючим. Моделювання відбувається методом імітаційного статистичного моделювання. В якості результатів моделювання виходять прогнозні оцінки показників надійності об’єкту РЕТ, в складі якого є обслужуючі резервовані елементи. Наводиться простий приклад результатів моделювання, на конкретному приклад, досліджується залежність показників надійності об’єкту від параметрів ТО.
Ключові слова: об’єкт радіоелектронної техніки, показники надійності, імітаційне статистичне моделювання, технічне обслуговування за станом