1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Особливості застосування пакетних алгоритмів вейвлет-анализу при обробці сигналів

Особливості застосування пакетних алгоритмів вейвлет-анализу при обробці сигналів

В.М. Лоза, Є.С. Лєнков
Анотації на мовах:

У статті розглядаються питання застосування алгоритмів пакетного вейвлет-перетворення (ПВП) з метою визначення видів (класів) сигналів, які переважно обробляти даними алгоритмами. Наводяться результати обчислювальних експериментів і сформульовані рекомендації прикладного застосування алгоритмів ПВП. Проведено порівняння інформативності типового і пакетного алгоритмів вейвлет-аналізу при реконструкції сигналів складної структури. Показано що головним фактом високої ефективності алгоритмів ПВП є властивість адаптації до структури сигналу.
Ключові слова: вевлет-аналіз, пакетне вейвлет-перетворення, трешолдінг