1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Функціонально-семантичний аналіз конструкцій природної мови на основі уніфікації

Функціонально-семантичний аналіз конструкцій природної мови на основі уніфікації

Н.А. Валенда, Л.Д. Самофалов
Анотації на мовах:

У роботі розглядається поетапний аналіз пропозицій природної мови і отримання їх уявлення у вигляді суперпозицій семантичних функцій. Дана модель дозволяє враховувати багатозначність мовних одиниць. Частиною цього процесу є уніфікація, яка дозволяє зіставляти значення конструкцій природної мови.
Ключові слова: уніфікація, семантичний аналіз, предикат, семантична функція, лінгвістичний процесор