1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Метапродукцiйнi правила у побудови складних стратегій розвитку динамічних систем

Метапродукцiйнi правила у побудови складних стратегій розвитку динамічних систем

С.О. Мар'їн, Д.Е. Ситніков
Анотації на мовах:

У статті розглядається ряд питань пов'язаних з побудовою інтелектуальних систем в умовах навколишньоi динаміки. Моделювання динамічної, постійно змінюється середовища здійснюється за допомогою клітинних автоматів Конуея. Досліджується формування найпростіших стратегій і опис їх засобами семантичних продукцій. Побудова складнішоiю стратегії на базі декількох простих. У статті приводиться опис складної стратегії на основі "безконфліктного" набору метапродукційних правил.
Ключові слова: активний агент, управління стратегіями, еволюція системи, активний набір продукцій, метапродукціі, база знань