1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Розробка додатка для роботи з деклараціями у податкової службі

Розробка додатка для роботи з деклараціями у податкової службі

Н.О. Смолієнко, О.Б. Лещенко, А.М. Анікін
Анотації на мовах:

У статті розглядається розробка системи підтримки прийняття рішень (СППР) податкового інспектора, відповідального за земельний податок. Розробка СППР виконувалася з використанням методології функціонального моделювання IDEF0 і мови UML. Запропоновано розроблений алгоритм проведення камеральної перевірки податкової декларації за землю. Система реалізована за допомогою технологій InterSystems Caché. Взаємодія з системою здійснюватися різними категоріями користувачів: адміністратор, керівник відділу, податковий інспектор. Сценарій роботи додатку для кожного користувача формується на основі аналізу даних отриманих на попередніх етапах і правилах виведення, що записані в базу знань.
Ключові слова: декларація, камеральна перевірка, повідомлення-рішення, акт перевірки, звіт про перевірку, СППР податкового інспектора, правила виведення рішень