1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Моделювання попиту на послуги автосервісу

Моделювання попиту на послуги автосервісу

О.О. Шаповалова, О.О. Кімлик
Системи обробки інформації. — 2016. — № 7(144). – С. 98-102.
УДК 303.519.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті в рамках системного аналізу діяльності автосервісу ТОВ «Актив Транс Преміум» в Харківському регіоні розглянуто процес побудови адаптивної моделі з використанням методів сезонної декомпозиції з подальшим застосуванням її для прогнозування попиту на відповідні послуги. Використання можливостей HTML,CSS та Bootstrap та мови програмування PHP дозволило автоматизувати процес побудови моделі, спираючись на статистичні дані діяльності автосервісу за півтора року. Модель призначена для аналізу діяльності підприємства, виявлення перспектив його розвитку і сприяє прийняттю доцільних управлінських рішень. Розроблена модель може використовуватися широким колом користувачів.
Ключові слова: тренд, криві зростання, адитивні моделі, моделювання попиту, автосервіс, метод сезонної декомпозиції, метод найменших квадратів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шаповалова О.О. Моделювання попиту на послуги автосервісу / О.О. Шаповалова, О.О. Кімлик  // Системи обробки інформації. – 2016. – № 7(144). – С. 98-102.