1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Обчислення значень елементарних функцій з інтервально заданим аргументом, визначеним в системі центр-радіус

Обчислення значень елементарних функцій з інтервально заданим аргументом, визначеним в системі центр-радіус

В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, О.А. Кобилін
Анотації на мовах:

Запропоновано алгоритми для обчислення значень елементарних функцій, аргументи яких представлено інтервальними числами, які визначено в системі центр-радіус. Алгоритми реалізовано в спеціалізованому програмному калькуляторі, що дозволяє обчислювати інтервальні значення степеневої, показникової, логарифмічної функції, прямих і зворотних тригонометричних функцій, прямих і зворотних гіперболічних функцій.
Ключові слова: елементарні функції, інтервальні числа, які визначено в системі центр-радіус, спеціалізований програмний калькулятор, степенева функція, показникова функція, логарифмічна функція, прямі і зворотні тригонометричні функції, прямі і зворотні гіперболічні функції