1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Методи та архітектури міжмережної кооперації

Методи та архітектури міжмережної кооперації

Л. О. Афанасьєва, С. О. Кравчук, Д. А. Міночкін
Системи обробки інформації. — 2016. — № 7(144). — С. 119-126.
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 4.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Системи безпроводового зв'язку наступних поколінь є гетерогенними за своєю природою з можливістю виконання безшовної інтеграції різних технологій радіодоступу. В останні роки найбільша увага приділяється концепції кооперації в безпроводових мережах. Для реалізації узгодженості різних технологій розділено користувацьку площину (userplane) і площину управління (controlplane). В статті представлено основні механізми міжмережної взаємодії: узагальнюючий канальний рівень GLL та рівень управління радіо ресурсом MRRM. Проаналізовано схеми на основі методів рознесення сигналу MRTD (Multi-RadioTransmissionDiversity) та багатопролітної передачі MRMH (Multi-RadioMulti-Hop).Розглядаються основні механізми MRRM в безпроводових мережах на основі різних технологій радіодоступу – алгоритм вибору мережі та балансування навантаження. Також, в статті представлено архітектури міжмережної кооперації із використанням серверу радіоуправління RCS та із суміщеною точкою доступу RAT-AP.
Ключові слова: безпровідний зв'язок, міжмережева кооперація, системи безпроводового зв'язку
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Афанасьєва Л. О. Методи та архітектури міжмережної кооперації / Л. О. Афанасьєва, С. О. Кравчук, Д. А. Міночкін  // Системи обробки інформації. — 2016. — № 7. — С. 119-126.