1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Дослідження однокрокових алгоритмів навчання штучних нейронних мереж

Дослідження однокрокових алгоритмів навчання штучних нейронних мереж

О.О. Безсонов
Анотації на мовах:

Стаття присвячена розробці стійких і робастних алгоритмів настройки параметрів радіально-базисної мережі (РБМ), яка застосовується для вирішення широкого спектра завдань ідентифікації, управління, обробки сигналів та зображень. Замість найбільш широко використовуваного методу найменших квадратів для навчання нейронної мережі пропонується застосування однокрокових алгоритмів, які поєднують властивості базових алгоритмів і алгоритмів стохастичною апроксимації та дозволяють значно прискорити процес навчання. Наводяться результати імітаційного моделювання, що підтверджують ефективність запропонованих алгоритмів настройки параметрів базисних функцій.
Ключові слова: нейронна мережа, базисна функція, однокроковий алгоритм, радіально-базисна мережа