1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Аналіз методу підвищення продуктивності виконання модульних операцій на основі непозиційного кодування чисел у класі залишків

Аналіз методу підвищення продуктивності виконання модульних операцій на основі непозиційного кодування чисел у класі залишків

В.В. Васюта, В.М. Курчанов, І.О. Черницька
Анотації на мовах:

У статті розглядається чотири принципи реалізації арифметичних операцій в модулярній системі числення. Розглядається аналіз методу підвищення продуктивності реалізації арифметичний операцій в класі залишків на основі кільцевих регістрів зсуву. Проведений аналіз свідчить про високу ефективність використання класу залишків при реалізації модульних операцій і дозволяє істотно поліпшити параметри обчислювальних машин в порівнянні з машинами, які побудовані на тій же фізико-технологічній базі, але в позиційній системі числення.
Ключові слова: система залишкових класів, позиційна система числення, регістри кільцевого зсуву