1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Визначення параметру енергоефективності оптичних транспортних мереж

Визначення параметру енергоефективності оптичних транспортних мереж

М.В. Кайдан, В.С. Андрущак
Системи обробки інформації. — 2016. — № 7(144). – С. 134-142.
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В роботі проведено визначення і оцінку параметру енергоефективності транспортної оптичної мережі, яка працює на основі акустооптичних комутаторів та електрооптичних модуляторів. Показано вплив зміни орієнтацій зразка, які відповідають максимальним значенням оптичним коефіцієнтам, на енергоспоживання досліджуваних пристроїв в залежності від швидкості передачі даних. Визначення параметру енергоефективності здійснено для двох режимів передачі даних із врахування топологій транспортних оптичних мереж. Оцінка параметру енергоефективності виконана із використанням розроблених математичних і імітаційних моделей для досліджуваних пристроїв.
Ключові слова: енергоефективність, оптична транспортна мережа, акустооптичний комутатор, електрооптичний модулятор
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кайдан М.В. Визначення параметру енергоефективності оптичних транспортних мереж / М.В. Кайдан, В.С. Андрущак  // Системи обробки інформації. – 2016. – № 7(144). – С. 134-142.