1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Визначення параметру енергоефективності оптичних транспортних мереж

Визначення параметру енергоефективності оптичних транспортних мереж

М. В. Кайдан, В. С. Андрущак
Системи обробки інформації. — 2016. — № 7(144). — С. 134-142.
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В роботі проведено визначення і оцінку параметру енергоефективності транспортної оптичної мережі, яка працює на основі акустооптичних комутаторів та електрооптичних модуляторів. Показано вплив зміни орієнтацій зразка, які відповідають максимальним значенням оптичним коефіцієнтам, на енергоспоживання досліджуваних пристроїв в залежності від швидкості передачі даних. Визначення параметру енергоефективності здійснено для двох режимів передачі даних із врахування топологій транспортних оптичних мереж. Оцінка параметру енергоефективності виконана із використанням розроблених математичних і імітаційних моделей для досліджуваних пристроїв.
Ключові слова: енергоефективність, оптична транспортна мережа, акустооптичний комутатор, електрооптичний модулятор
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кайдан М. В. Визначення параметру енергоефективності оптичних транспортних мереж / М. В. Кайдан, В. С. Андрущак  // Системи обробки інформації. — 2016. — № 7. — С. 134-142.