1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. МЕТОДИ АНАЛІЗУ АДЕКВАТНОСТІ І ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ НА НЕЧІТКИХ Е - МЕРЕЖАХ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ АДЕКВАТНОСТІ І ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ НА НЕЧІТКИХ Е - МЕРЕЖАХ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

Є.І. Кучеренко, М.В. Ходак, С.М. Трохимчук
Анотації на мовах:

Розроблено й обґрунтовано модель процесів, засновану на нечітких Е -мережах. Запропоновано нову динамічну модель на основі розширень Е -мереж. Визначено критерії та методи аналізу адекватності моделей і систем. Проаналізовано основні переваги та недоліки методу. Основною складовою аналізу даних в Е -мережах, є пошук і аналіз альтернатив, як завдання оптимізації на множині критеріїв. Отримано теоретичні та практичні результати підтверджені впровадженням на реальних об'єктах.
Ключові слова: Е -мережа, дерево досяжності, бінарний код, вхідні інцидентність матриці, вихідна інцидентність матриці, альтернатива, стратегія управління