1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Розробка програмної системи електронного тримовного словника

Розробка програмної системи електронного тримовного словника

Г.Г. Четвериков, І.Д. Вечірська, О.С. Пузік
Анотації на мовах:

Статтю присвячено розробці програмної системи російсько-українсько-англійського термінологічного словника. Вхідними даними являються відскановані та розпізнані документи у форматі MSWord. Проаналізовано помилки, що виникають при синтаксичному аналізі вхідних даних, та показано шляхи їх усунення за допомогою регулярних виразів. Наведено та детально описано схему лексикографічної бази даних словника, описано класи моделі даних та класи моделі представлення системи. Окрім того, представлено детальний опис програмної системи щодо користувача, а також визначено перспективи використання як самого словника, так і засобів його побудови. Програмну систему побудовано із використанням шаблону проектування Model-View-ViewModel. Використання цього шаблону дозволило відділити інтерфейс користувача від логіки програми. Це дозволяє виконувати незалежні зміни окремих частин програмної системи. Розроблена програмна система дозволяє редагувати, наповнювати і таким чином створювати нові тематичні перекладні електронні словники. Перевагаю системи є рівноправність мов, у кожному окремому випадку користувач визначає сам, яка з мов буде головною.
Ключові слова: алгебра скінченних предикатів, база даних, лексикографія, лексична одиниця, шаблон MVVM, парсинг, програмна система