1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Підвищення надійності управління технологічним процесом енергооб'єктів способом виявлення аварійних ознак у позаштатних режимах функціонування на основі методу фрактального виявлення

Підвищення надійності управління технологічним процесом енергооб'єктів способом виявлення аварійних ознак у позаштатних режимах функціонування на основі методу фрактального виявлення

П.Ф. Буданов, К.Ю. Бровко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано спосіб виявлення аварійних ознак в нештатних режимах функціонування енергооб'єкта, на основі методу фрактального виявлення, що враховує зміну електрофізичних характеристик технологічного процесу енергооб'єкта від зміни фрактально-геометричних розмірностей дивного атрактора тривимірного фазового об'єму інформаційного простору технологічного процесу енергооб'єкта, який реалізується модулем виявлення ознак аварійності в складі мікропроцесорної системи автоматизованої системи управління технологічними процесами енергооб'єкта, в основі роботи якого лежить визначення відхилення значень величин просторово-часових координат характеристик технологічних параметрів в режимі реального часу з урахуванням фрактальних інформаційних і геометричних розмірностей тривимірного фазового об'єму інформаційного простору технологічного процесу енергооб'єкта.


Ключові слова: аварійні ознаки, модуль виявлення ознак аварійності, метод фрактального виявлення, фрактально-геометричні розмірності