1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(144)'2016
  5. Дослідження процесів очищення повітряного середовища приміщень в умовах надзвичайних ситуацій від аерозольних продуктів вибуху та диму

Дослідження процесів очищення повітряного середовища приміщень в умовах надзвичайних ситуацій від аерозольних продуктів вибуху та диму

І. І. Попов, І. О. Толкунов, В. В. Тютюник, О. Р. Шевчук
Системи обробки інформації. — 2016. — № 7(144). — С. 185-188.
УДК 355.77:614.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

На основі проведеного аналізу небезпечних факторів, що виникають в умовах надзвичайних ситуацій і пов’язані з вибухами та пожежами, та існуючих математичних моделей очистки повітря визначені подальші напрямки теоретичних та експериментальних досліджень щодо розробки рециркуляційного електрофільтру на принципі електричного вітру. Отримано аналітичну залежність ступеня очистки повітря в замкнутих приміщеннях від продуктів вибуху та диму з використанням запропонованого засобу, від його режимних і конструктивних параметрів.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, рециркуляційний електрофільтр, електричний вітер, аерозольне забруднення, монодисперсний аерозоль
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Попов І. І. Дослідження процесів очищення повітряного середовища приміщень в умовах надзвичайних ситуацій від аерозольних продуктів вибуху та диму / І. І. Попов, І. О. Толкунов, В. В. Тютюник, О. Р. Шевчук  // Системи обробки інформації. — 2016. — № 7. — С. 185-188.