1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. ЕФЕКТИВНІСТЬ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВЛАСНО-СТРУКТУРНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ПОПЕРЕДНІЙ ОБРОБЦІ СИГНАЛІВ МОДИФІКОВАНИМ МЕТОДОМ SSA

ЕФЕКТИВНІСТЬ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВЛАСНО-СТРУКТУРНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ПОПЕРЕДНІЙ ОБРОБЦІ СИГНАЛІВ МОДИФІКОВАНИМ МЕТОДОМ SSA

В.І. Василишин
Анотації на мовах:

У роботі проаналізований вплив розміру сегментів, на які розбивається вибірка часового ряду, на ефективність спектрального аналізу сигналів власно-структурними методами при її попередній обробці методом SSA або його модифікацією. Показані умови вибору розміру сегмента (вікна) для модифікованого методу SSA, при яких він більш ефективний у порівнянні з початковим методом SSA.
Ключові слова: зменшення шуму в спостереженні, власні вектори, власні значення, сингулярні вектори, сингулярні значення, модифікований метод SSA, розмір сегмента, загальний статистичний аналіз