1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Нечітке керування автономним мобільним роботом з підкріпленим навчанням

Нечітке керування автономним мобільним роботом з підкріпленим навчанням

С.Г. Удовенко, А.Р. Сорокін
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто задачу автономної навігації колесного мобільного робота з використанням навчання з підкріпленням (RL-навчання) та нечітких регуляторів. База правил системи автономної навігації робота покращується в процесі навчання з використанням сигналу підкріплення. Розглянуто приклади моделювання навігації мобільного робота у різних середовищах. Застосування наведеного підходу дозволяє враховувати конфігурації перешкод та корегувати стратегію навігації для поліпшення якості системи.
Ключові слова: мобільний робот, нечітка система, навігація, стратегії управління, нечіткий регулятор