1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДІСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДІСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

О.С. Бутенко, С.І. Овчаренко, Д.С. Чернологова
Анотації на мовах:

Запропоновано методику формалізації процесу побудови генерального плану, що дозволяє здійснити автоматизацію на етапах його створення. Побудована підсистема уніфікованої спеціалізованої ГІС на прикладі публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат». Розроблено модель взаємодії баз даних, карт і космознімків, що є основою для створення генерального плану. Проведена оптимізація моделі взаємодії складових підсистеми ГІС.
Ключові слова: формалізація, генеральний план, етап, підетап, структурний елемент