1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. О логической формализации сложных высказываний

О логической формализации сложных высказываний

В.О. Лещінський, І.О. Лещінська
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглядається логічний підхід до формалізації складних висловлювань, тобто висловлювань, в яких можна виділити інші висловлювання, що входять до їх складу. Проаналізовані способи побудови складних висловлювань. Розглянуті способи утворення складних висловлювань з простих. Проаналізовано співвідношення природної і логічної мов. У роботі вивчається тільки логічна частина природної мови.


Ключові слова: логічна формалізація, складні висловлювання, операції з висловлюваннями, функція істинності, істинна змінна