1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Застосування методу дослідження простору параметрів для визначення ймовірності переходів в марківському ланцюзі з дискретними станами і дискретним часом

Застосування методу дослідження простору параметрів для визначення ймовірності переходів в марківському ланцюзі з дискретними станами і дискретним часом

В.О. Бутенко, В.Ю. Дубницький, С.В. Харченко
Анотації на мовах:


Анотация: Сформульовано зворотну задачу аналізу марківського ланцюга з дискретними станами і дискретним часом. В процесі розв’язання цієї задачі необхідно по початковому вектору розподілу ймовірності стану відновити матрицю перехідних ймовірностей. Запропоновано розглядати цю задачу як некоректну зворотну задачу. Критерієм якості розв’язку обрано метод найменшого модуля. Запропоновано обчислювальну процедуру пошуку розв’язку, засновану на комбінації методу дослідження простору параметрів і методу многогранника, що деформується. Наведено приклади застосування запропонованої процедури.


Ключові слова: марківські ланцюги з дискретним станом і дискретним часом, граничні (фінальні) стани, розподіл станів, перехідна матриця марківського процесу, некоректне зворотне завдання, метод найменшого модуля, метод дослідження простору параметрів, метод многогранника, що деформується