1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Дискретне моделювання динамічних систем відносин розмірних класів в популяції тріски

Дискретне моделювання динамічних систем відносин розмірних класів в популяції тріски

Г.М. Жолткевич, К.М. Носов, Ю.Г. Беспалов, О.В. Висоцька, А.П. Порван
Анотації на мовах:

Розробка нових підходів до створення інформаційних технологій підтримки прийняття рішень в сфері рибного промислу актуальна у зв'язку з критичним станом популяцій багатьох промислових риб. У роботі представлені результати формалізованого опису за допомогою дискретних моделей динамічних систем (ДМДС) структури відносин розмірних класів популяції тріски. Отримані результати можуть бути використані в автоматизованих системах підтримки прийняття рішень в сфері рибного промислу.
Ключові слова: популяція промислових риб, структура відносин, дискретні моделі динамічних систем