RSA І ПРОСТІ ЧИСЛА

В.Я. Пєвнєв
Анотації на мовах:

Розглядається проблема побудови простих чисел. Вказані головні недоліки існуючих підходів до знаходження простих чисел. Розглянутий алгоритм побудови системи асиметричного шифрування RSA. Показана залежність системи RSA від правильності знаходження функції Ейлера. Представлений приклад визначення простоти числа, заснований на правильності визначення знаходження функції Ейлера. Показана можливість формування прямого і зворотного чисел, виходячи з простоти числа, що перевіряється. Сформульовано твердження про необхідність умови простоти чисел з використанням пари прямого і зворотного чисел в безлічі ненульових елементів кільця Z(p-1).
Ключові слова: прості числа, алгоритм RSA, функція Ейлера, пряме число, зворотне число, прості співмножники