1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Універсальний багатоключовий алгоритм отримання стеганограм

Універсальний багатоключовий алгоритм отримання стеганограм

С.Г. Рассомахін, Ф.А. Борщов
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено алгоритм, який використовує вбудовування даних методом найменш значущого біту, який є чинним для вбудовування даних довільного формату рівномірно по контейнеру з використанням декількох ключів шифрування та псевдовипадкової перестановки біт повідомлення, що приховується.


Ключові слова: метод найменш значущого біта, оцінка перешкод в контейнері, метод LSB, шифрування, псевдовипадкова перестановка бітів