1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Аналіз наслідків недостатньої якості комп'ютерного програмного забезпечення

Аналіз наслідків недостатньої якості комп'ютерного програмного забезпечення

Д.В. Гордєєва, Л.А. Гірченко
Анотації на мовах:

Проблему якості програмного забезпечення ускладнює велика кількість причин неполадок, які виникають у процесі його застосування, що значно збільшує витрати, пов’язані з його обслуговуванням. Недостатня якість програмного забезпечення є однією зпричин людських жертв, катастроф, аварій, величезних фінансових втрат, несанкціонованого доступу до таємної інформації. Сучасні інформаційні компанії, банківські та фінансово-кредитні установи при розробці та експлуатації програмного забезпечення недостатньо уваги приділяють його якості. Така ситуація склалася внаслідок економії ресурсів (людських, часових, матеріально-технічних, тощо) на процесах оцінки та забезпеченні якості програмного забезпечення.
Ключові слова: комп'ютерне програмне забезпечення (просто програмне забезпечення), засновані на програмному забезпеченні проекти, заснована на програмному забезпеченні продукція, проводячи комп'ютерного програмного