1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Розробка біомедичної системи життєдіяльності при впливі електромагнітного випромінювання

Розробка біомедичної системи життєдіяльності при впливі електромагнітного випромінювання

В.В. Семенець, Т.Є. Стиценко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються задачі синтезу біомедичної системи життєдіяльності при впливі електромагнітного випромінювання на основі узагальнено-статистичного критерію, в складних системах контролю та керування рівнем електромагнітним випромінювання над високих частот. Використовуючи допустимі значення інтенсивності випромінювання при різних джерелах енергії надвисоких частот, синтезуються пристрої захисту та вибираються закони зміни керуванням рівнем джерелами в ергодичних системах. При розробці складних систем захисту, важливо використати математичне моделювання на безперервних та дискретних вірогідних моделях та реальних процесів контролю та керування. Введення ідеальних потенційних моделей ефективності та оптимізації реальних можливостей системи відносно потенційних.


Ключові слова: модель, інформація, оцінка, захист, біомедична система