1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Оцінка ймовірності складної події в ймовірнісній економіці

Оцінка ймовірності складної події в ймовірнісній економіці

Ю.І. Лернер
Анотації на мовах:

Розроблено методику підходів до визначення показників ймовірностей одиничних (простих) і складних випадкових подій при використанні методології обліку імовірнісного характеру виробництва соціально-економічних систем. У рамках застосування методів ймовірнісної економіки вирішення цього завдання дозволяє перейти до оптимізації параметрів соціально-економічних систем, а також до використання, в основному, при плануванні і прогнозуванні методів ймовірнісної економіки замість методів детермінованої економіки , що застосовується в даний час.
Ключові слова: детермінована і імовірнісна економіка, одинична (проста) і складна випадкова подія, ймовірність, довірчий інтервал, алгебра логіки