1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Засоби інфографічного аналізу агрегованих показників багатовимірних об'єктів і систем

Засоби інфографічного аналізу агрегованих показників багатовимірних об'єктів і систем

Ю.О. Романенков, В.М. Вартанян, Ю.Л. Прончаков, Т.Г. Зєйнієв
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено порівняння засобів інфографічного аналізу і візуалізації агрегованих показників багатовимірних об’єктів і систем, розглянуті методичні особливості інструментарію радіальних метричних і нормованих діаграм. Аналітично оцінено ступінь адекватності графоаналітичних моделей агрегованих показників багатовимірних об’єктів і систем в задачах GAP-аналізу. Показано місце описаних моделей в процесі підтримки прийняття рішень в умовах різнорідної управлінської інформації. Практичне застосування описаних моделей проілюстровано прикладом.


Ключові слова: радіальні метричні і нормовані діаграми, візуалізація, системи підтримки прийняття рішень