1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(48)'2016
  5. Загальні принципи забезпечення гарантованого підтримки безпеки виконання майбутніх польотів

Загальні принципи забезпечення гарантованого підтримки безпеки виконання майбутніх польотів

В.П. Харченко, О.М. Алєксєєв
Анотації на мовах:

У статті представлено актуальні питання забезпечення і підтримки гарантованого рівня безпеки польотів на допустимому рівні. Призначення методології полягає в об'єднанні в єдиний методологічний комплекс завдань оцінки, забезпечення та верифікації безпеки авіаційно-транспортної системи, як складної ієрархічної структури з незалежними критичними елементами, а також апаратних, програмних, мережевих і ергатичних компонент, які є і засобом, і об'єктом забезпечення безпеки .
Ключові слова: безпека польотів, небезпеки, загрози ризики, допустимі ризики, управлінські рішення