1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(48)'2016
  5. Аналіз вибору дискретного відображення нелінійної динамічної системи для побудови хаотичних систем передачі даних

Аналіз вибору дискретного відображення нелінійної динамічної системи для побудови хаотичних систем передачі даних

І.В. Захарченко
УДК 621.396.253
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі аналізуються властивості відомих відображень хаотичних процесів з точки зору перспективного переносника інформації для систем передачі даних автоматизованих систем управління критичного застосування. Для обраних відображень виконується моделювання багатоканальної передачі хаотичних повідомлень. Здійснюється оцінка впливу шуму на якість кореляційного прийому в багатоканальній хаотичній системі передачі даних.


Ключові слова: автоматизовані системи, хаотичний процес, біфуркаційна діаграма, ортогоналізація, показник Ляпунова, кореляційна функція
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Захарченко І. В. Аналіз вибору дискретного відображення нелінійної динамічної системи для побудови хаотичних систем передачі даних / І.В. Захарченко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 3(48). – С. 86-91.