Формализация процесса проектирования тестовых наборов

И. А. Лысенко, А. А. Смирнов
УДК 004.942:519.876.5
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

Рассматриваются вопросы усовершенствования методов создания тестовых наборов для проверки программного обеспечения инфокоммуникационных систем на этапе системного тестирования. Представлена процедура преобразования упорядоченной каскадной таблицы решений в поток управления тестового набора на основе обобщенного метода дерева решений.
Ключові слова: инфокоммуникационная система, таблица решений, матрица
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лысенко И. А. Формализация процесса проектирования тестовых наборов / И. А. Лысенко, А. А. Смирнов  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2016. — № 3. — С. 96-100.