1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(48)'2016
  5. Метод формування ознак інформаційної моделі конфліктних ситуацій для підсистем підтримки прийняття рішень в перспективних системах управління спеціального призначення

Метод формування ознак інформаційної моделі конфліктних ситуацій для підсистем підтримки прийняття рішень в перспективних системах управління спеціального призначення

М.А.Павленко, Г.С. Степанова, М.В. Кас’яненко, В.М. Руденко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано метод формування інформаційних ознак інформаційної моделі конфліктних ситуацій, який призначений для вирішення завдань проектування системи інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень оператором при управлінні складними динамічними системами.


Ключові слова: інформаційна модель, інтелектуальна діяльність оператора, процес прийняття рішення, системи управління