1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(48)'2016
  5. Модель системи управління знаннями в управлінні проектами/ програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій у автомобільне господарство Збройних Сил України

Модель системи управління знаннями в управлінні проектами/ програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій у автомобільне господарство Збройних Сил України

Р.В. Березенський
УДК 004. 89; 519.816; 351.746.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Представлено модель системи управління знаннями в управлінні проектами/програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій у автомобільних господарствах Збройних Сил України. Дана модель трансформована на підставі існуючих з урахуванням особливостей функціонування військових підрозділів, а саме – створення механізму отримання знань всіма зацікавленими особами стосовно управління проектами, впровадження інформаційних технологій та авто технічного забезпечення. З цією метою введено в модель додатковий елемент – інформаційно-телекомунікаційну систему забезпечення управління знаннями. Запропонований підхід до впровадження інформаційних технологій надає змогу усунути розбіжності членів проекту стосовно змісту, особливостей застосування, та знання предметної області.


Ключові слова: автомобільний транспорт, інформаційні технології, управління проектами та програмами, модель, система управління знаннями
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Березенський Р. В. Модель системи управління знаннями в управлінні проектами/ програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій у автомобільне господарство Збройних Сил України / Р.В. Березенський  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 3(48). – С. 128-132.