1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(48)'2016
  5. Підвищення надійності функціонування енергооб'ектів на основі вдосконалення програмно-технічного комплексу автоматизованої підсистеми аварійного та попереджувального захисту

Підвищення надійності функціонування енергооб'ектів на основі вдосконалення програмно-технічного комплексу автоматизованої підсистеми аварійного та попереджувального захисту

П.Ф. Буданов, К.Ю. Бровко, П.В. Васюченко
Анотації на мовах:

Запропоновано новий підхід щодо підвищення надійності та безпеки функціонування технологічного обладнання енергоблоків електростанцій, шляхом своєчасного оперативного визначення достовірної і недостовірної інформації при аналізі характеристик технологічних параметрів технологічного процесу на основі удосконалення програмно – технічного комплексу підсистеми аварійного та попереджувального захисту автоматизованої системи управління технологічним процесом енергоблоку та визначено засади для побудови алгоритму виявлення аварійних ознак сигналів з контролю достовірності інформації про стан енергооб'єкта за допомогою модуля виявлення аварійних ознак.
Ключові слова: достовірність інформації, надійність функціонування технологічного обладнання, модуль виявлення аварійних ознак, система аварійного та попереджувального захисту