1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(47)'2016
  5. Математичне моделювання коливань спеціалізованого транспортного засобу з дворівневою нелінійною системою підресорювання при переїзді одиничної дорожньої нерівності

Математичне моделювання коливань спеціалізованого транспортного засобу з дворівневою нелінійною системою підресорювання при переїзді одиничної дорожньої нерівності

Р.О. Кайдалов, В.М. Баштовой, О.О. Ларін, О.О. Водка, В.Г. Баркалов
УДК 629.113
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена вивченню ефективності застосування нелінійного дворівневого підресорювання спеціальних транспортних засобів, яке спрямоване на підвищення плавності їх ходу. Наведені результати теоретичних досліджень, щодо характеристик відповідного транспортного засобу, як нелінійної системи. Побудовано математичну нелінійну дискретну динамічну модель даного транспортного засобу, на основі якої проведено серію досліджень щодо вільних коливань транспортного засобу. Наведено результати порівняльного аналізу щодо частот та амплітуд коливань які встановлюються в транспортному засобі в лінійній та запропонованій дворівневій нелінійній компоновках при імпульсному збудженні, що прикладається до коліс даного транспортного засобу.


Ключові слова: спеціалізовані транспортні засоби, плавність ходу, нелінійне підресорювання, системи із квазінульовою жорсткістю, вільні коливання нелінійних систем
Бібліографічний опис для цитування:
Математичне моделювання коливань спеціалізованого транспортного засобу з дворівневою нелінійною системою підресорювання при переїзді одиничної дорожньої нерівності / Р.О. Кайдалов, В.М. Баштовой, О.О. Ларін, О.О. Водка, В.Г. Баркалов  // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – № 3(47). – С. 14-20.