1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(47)'2016
  5. Аналіз особливостей впливу спектрально-кутових характеристик радіаційного фактора на захисні властивості матеріалів

Аналіз особливостей впливу спектрально-кутових характеристик радіаційного фактора на захисні властивості матеріалів

І.Ю. Чернявський, О.М. Григор'єв, З.В. Білик, В.В. Марущенко, В.Б. Матикін, С.А. Писарєв
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі обґрунтовується необхідність врахування спектрально-кутових характеристик радіаційного фактора шляхом аналізу захисних властивостей матеріалів, а також створюваної гамма-нейтронним випромінюванням нерівномірності опромінення.


Ключові слова: гамма-нейтронний потік, ефективна товщина матеріалу захисту