1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(47)'2016
  5. Оцінки радіояскравістних зображень протяжних джерел некогерентного надширокосмугового радіовипромінювання

Оцінки радіояскравістних зображень протяжних джерел некогерентного надширокосмугового радіовипромінювання

В.К. Волосюк, В.В. Павліков, О.М. Тимощук
Анотації на мовах:


Анотация: На основі нових понять і визначень характеристик надширокосмугових антен і прийнятих ними випадкових полів, випромінюваних просторово-протяжними джерелами некогерентного випромінювання, запропоновані різні варіанти математичного опису їх радіояскравісних зображень. Отримані аналітичні вирази становлять алгоритмічну основу просторово-часової обробки сигналів стосовно вирішення задач радіоастрономії та дистанційного зондування.


Ключові слова: VF-перетворення, надширокосмугові поля, просторово-часова обробка сигналів, радіояскравісне зображення