1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(47)'2016
  5. Оптимальне управління трафіком мультисервісної мережі на основі методів послідовного покращення рішень

Оптимальне управління трафіком мультисервісної мережі на основі методів послідовного покращення рішень

А.А. Коваленко, Г.А. Кучук
Анотації на мовах:

Розглянуто алгоритми послідовного покращення рішень для задачі дискретної оптимізації на комутаційних вузлах мультисервісних мереж. Визначено умови для вибору типу алгоритму залежно від характеру задачі, що вирішується. Детально проаналізовано методи, які базуються на таких алгоритмах: ітеративні алгоритми дискретного програмування; вагові локальні алгоритми; стохастичні і локально-стохастичні алгоритми дискретної оптимізації.
Ключові слова: комутаційний вузол, мультисервісна мережа, алгоритм, метод, управління, оптимізація, трафік