1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(47)'2016
  5. Фізична модель псевдовипадкових кодів в багатомірному евклідовому просторі

Фізична модель псевдовипадкових кодів в багатомірному евклідовому просторі

Т.В. Лавровська, С.Г. Рассомахін
Анотації на мовах:

В статті розглянуто основні проблеми практичного використання псевдовипадкових кодів в сучасних системах передачі інформації. Проаналізовані існуючі методи генерації псевдовипадкових послідовностей с урахуванням практичних особливостей їх застосування. Розроблена фізична модель псевдовипадкових кодів в евклідовому просторі, котра представляє переносники кодових слів у вигляді відрізків псевдовипадкових процесів з обмеженим спектром.
Ключові слова: псевдовипадкові коди, лінійний конгруэнтный генератор, регістр зрушення з лінійним зворотним зв'язком, евклидовий простір коду, фізична модель сигналів