1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(47)'2016
  5. Про формальні властивості числення висловлювань

Про формальні властивості числення висловлювань

В.О. Лещінський, І.О. Лещінська
Анотації на мовах:

У роботі вводяться поняття формальної несуперечності, повноти і розв’язності логічного числення. Показано, як довести методом інтерпретації незалежність аксіом логічного числення.
Ключові слова: числення висловлювань, формальна несуперечність, повнота, вирішувана, логічне числення, незалежність аксіом, метод інтерпретації