1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(47)'2016
  5. Багатокритеріальна оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення

Багатокритеріальна оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення

В. Б. Струтинський , В. М. Чуприна
УДК 621.9.06
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглянуто принципи багатокритеріальної оптимізації компоновок параметричних 3D-моделей шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення за статичними і динамічними показниками. Розроблена методика багатокритеріальної оптимізації конструкцій на основі нормованих критеріїв. Запропоновані рекомендації по її застосуванню.
Ключові слова: багатокритеріальна оптимізація, нормалізація, верстат, шпиндельний вузол, статика, динаміка, 3D-модель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Струтинський В. Б. Багатокритеріальна оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення / В. Б. Струтинський , В. М. Чуприна  // Системи озброєння і військова техніка. — 2016. — № 3. — С. 106-111.