1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(47)'2016
  5. Багатокритеріальна оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення

Багатокритеріальна оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення

В.Б. Струтинський, В.М. Чуприна
УДК 621.9.06
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто принципи багатокритеріальної оптимізації компоновок параметричних 3D-моделей шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення за статичними і динамічними показниками. Розроблена методика багатокритеріальної оптимізації конструкцій на основі нормованих критеріїв. Запропоновані рекомендації по її застосуванню.


Ключові слова: багатокритеріальна оптимізація, нормалізація, верстат, шпиндельний вузол, статика, динаміка, 3D-модель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Струтинський В. Б. Багатокритеріальна оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення / В.Б. Струтинський, В.М. Чуприна  // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – № 3(47). – С. 106-111.