1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСОВНОСТІ СПЕКТРАЛЬНО-ХВИЛЬОВИХ VF-ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ОБРОБКИ НАДШИРОКОСМУГОВІ ПОЛІВ

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСОВНОСТІ СПЕКТРАЛЬНО-ХВИЛЬОВИХ VF-ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ОБРОБКИ НАДШИРОКОСМУГОВІ ПОЛІВ

В.К. Волосюк, В.В. Павліков, О.М. Тимощук
Анотації на мовах:

У фізико-алгоримічному трактуванні обґрунтовані можливості технічної реалізації математичних VF-перетворень як алгоритмів спектрально-хвильового аналізу і просторово-часової обробки надширокосмугових полів. VF-перетворення зворотні і не потребують виконання умов просторово-часової вузькосмуговості (квазімонохроматичного наближення). На основі дослідження цих перетворень розглянуті характеристики спрямованості надширокосмугових антенних систем, що визначають їх роздільну здатність по кутових координатах при відновленні зображень просторово-протяжних джерел радіовипромінювання.
Ключові слова: VF-перетворення, надширокосмугові поля, просторово-часова обробка сигналів